Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Białodrzew Kopicki
 • 1985-05-01
 • 10,5600
 • wodny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1985 r. Nr 7, poz. 60

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 12002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 12/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Białodrzew Kopicki"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 55, poz. 12382005-07-05
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Białodrzew Kopicki"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35762017-08-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie, obszar morski
 • goleniowski
 • Stepnica (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat obejmuje fragment Zalewu Szczecińskiego z wybrzeżem położony w gminie Stepnica, powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie wodnej strefy litoralu, aluwialnej terasy z rzadką roślinnością wodną, szuwarową i zaroślową oraz fragmentu lasu łęgowego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 58/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Białodrzew Kopicki"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 106, poz. 18282007-10-262026-11-08

Nie

 • 0,0000
 • 10,5600
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie