Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stawiska
 • 1959-07-09
 • 6,2800
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1959 r. Nr 61, poz. 3091959-07-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1965 r. Nr 63, poz. 3491965-11-26
2 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • kłobucki
 • Lipie (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi oddział 120d, f, g, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1964-1973. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnego lasu dębowego ze starymi drzewami pomnikowymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawiska"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 20522019-03-122039-03-26

Nie

 • 6,2800

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór