Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Biele
 • 1990-01-15
 • 27,9000
 • florystyczny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1989 r. Nr 44, poz. 357

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 rokuDziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • sokołowski
 • Ceranów (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych najbogatszego na Nizinie Południowo-Podlaskiej stanowiska pełnika europejskiego oraz innych chronionych i rzadkich gatunków roślin.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór