Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagno Wizna II
 • 1968-01-13
 • 79,6300
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk niskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1967 r. Nr 67, poz. 329
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Wizna II" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22812016-05-24
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Wizna II" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29682016-07-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • zambrowski
 • Rutki (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu torfowiska niskiego, ze stanowiskiem brzozy niskiej Betula humilis, do celów badawczych i obserwacji procesów dynamicznych zachodzących w fitocenozach torfowisk niskich.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Wizna II"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29682016-07-122036-06-27

Nie

 • 79,6300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku