Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bajory
 • 1988-12-27
 • 215,0500
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1988 r. Nr 32, poz. 293

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 rDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bajory"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 33232017-08-08
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bajory"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 34412017-08-21
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Bajory"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 42462017-11-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • kętrzyński
 • Srokowo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie biotopów lęgowych ptaków wodno-błotnych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie