Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bielawa
 • 1999-12-07
 • 721,4100
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bielawa"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 59, poz. 11102005-06-17
2 Zarządzenie Nr 165/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Bielawa"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 122, poz. 1075

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego do ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Bielawa"nie podlega publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • pucki
 • Puck (wiejska), Krokowa (wiejska), Władysławowo (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z charakterystyczną roślinnością, stanowiącego ostoję ptactwa wodno-błotnego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Bielawa"Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.
 • 721,4100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku