Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Paraszyńskie Wąwozy
 • 2001-08-18
 • 55,2200
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 5/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Paraszyńskie Wąwozy" Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 62, poz. 685

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Paraszyńskie Wąwozy”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • wejherowski
 • Łęczyce (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie biocenoz leśnych i źródliskowych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, a także elementów środowiska abiotycznego, w tym przede wszystkim licznych źródlisk i silnie urozmaiconej rzeźby terenu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku