Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łebskie Bagno
 • 2006-05-11
 • 111,5400
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 51/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Łebskie Bagno" Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 44, poz. 875

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • lęborski
 • Nowa Wieś Lęborska (wiejska)

Położenie otuliny

 • 119,8300

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami mszarnymi, wrzosowiskowymi i leśnymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 32/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łebskie Bagno" Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 170, poz. 3682

Nie

 • 111,5400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku