Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Pużyckie Łęgi
 • 2001-12-13
 • 4,9300
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13/2001 Wojewody pomorskiego z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Pużyckie Łęgo" Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 91, poz. 1317

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • wejherowski
 • Łęczyce (wiejska)

Położenie otuliny

 • 9,8600

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie dużego obszaru źródliskowego z całością występujących tu biocenoz i biotopów.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowieni zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Pużyckie Łęgi”
 • 4,9300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku