Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wielistowskie Źródliska
 • 2002-12-07
 • 11,6800
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 14/2002 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Wielistowskie Źródliska" Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 78, poz. 1709

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • wejherowski
 • Łęczyce (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie biocenoz źródliskowych i leśnych, a także elementów środowiska abiotycznego, w tym przede wszystkim zespołu źródlisk oraz silnie urozmaiconej rzeźby terenu.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie ustanowieni zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wielistowskie Źródliska”
 • 11,6800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku