Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wąwóz Huzarów
 • 2005-07-22
 • 2,8000
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zarodnikowych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Wąwóz Huzarów" Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 66, poz. 1238

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • Gdańsk
 • Gdańsk

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska podrzenia żebrowca Blechnum spicant oraz innych roślin gatunków chronionych i rzadkich.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku