Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wąwóz Huzarów
 • 2005-07-22
 • 2,8700
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wąwóz Huzarów”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 31402018-08-02

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • Gdańsk
 • Gdańsk (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi wydzielenie 147b oraz fragmenty drogi leśnej i linii oddziałowej oznaczone jako wydzielenia 147~b i 147~c Nadleśnictwa Gdańsk, obrębu Oliwa, Leśnictwa Matemblewo3). Teren ten obejmuje części działek ewidencyjnych nr 208/2 i 215 Miasta Gdańsk, obrębu Gdańsk4).

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska podrzenia żebrowca Blechnum spicant oraz innych roślin gatunków chronionych i rzadkich.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku