Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łęg nad Swelinią
 • 2005-07-22
 • 13,4000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Łęg nad Swelinią" Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 66, poz. 1236

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • Gdynia
 • Gdynia (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie lasów łęgowych i grądowych w dolinie potoku Swelinia oraz stanowisk roślin gatunków chronionych i rzadkich.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Łęg nad Swelinią”
 • 13,4000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku