Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łażyn
 • 2002-04-13
 • 26,2200
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 18, poz. 3602002-03-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łażyn”.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 36102015-11-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • bydgoski
 • Solec Kujawski (miejsko-wiejska)
 • Solec Kujawski, wg Planu Urządzenia Lasu na lata 2012-2021 Łażyn: 124g, 124c, 124 ~ g, 124 ~ h, 154 b, 154 ~ c, 154 ~ d

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie starych drzewostanów sosnowych o charakterze naturalnym, porastających wydmy śródlądowe Kotliny Toruńskiej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łażyn”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 47582015-12-302036-01-14

Nie

 • 26,2200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy