Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Minikowski
 • 2002-01-15
 • 45,1900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 23732001-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8/03 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2003 r. Nr 35, poz. 6082003-04-11
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Las Minikowski"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53742017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • nakielski
 • Nakło nad Notecią (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie wielogatunkowego grądu o charakterze naturalnym z udziałem pomnikowych egzemplarzy dębu szypułkowego Quercus robur i lipy drobnolistnej Tilia cordata.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 13/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Minikowski" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2011 r. Nr 312, poz. 34072011-12-302032-01-14

Nie

 • 45,1900

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy