Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko Sobowice
 • 2004-04-08
 • 95,4600
 • torfowiskowy
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 53, poz. 1021

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • chełmski
 • Chełm (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze ze względów naukowych i dydaktycznych unikatowych źródliskowych torfowisk kopułowych z charakterystyczną sekwencją osadów torfowo–węglanowych oraz mozaiki zbiorowisk roślinności torfowiskowej i ciepłolubnej z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Lublinie