Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Przełom Mieni
 • 2001-12-01
 • 14,8000
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 289/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskie z dnia 10 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 84, poz. 16282001-11-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przełom Mieni"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 36112015-11-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • lipnowski
 • Skępe (miejsko-wiejska)
 • brak opisu tekstowego

Położenie otuliny

 • 19,0800
 • Otulinę na wydzieleniach 135d, 135 g, 136b, 136 g, 136h, 136 l, Leśnictwa Karnkowo, według Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Skrwilno na lata 2006-2015.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie w stanie naturalnym doliny rzeki Mień wraz z charakterystyczną dla dolin małych rzek roślinnością
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przełom Mieni”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 37692015-11-302035-12-15

Nie

 • 14,8000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy