Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Pełcznica
 • 1999-08-12
 • 62,2100
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • jezior oligotroficznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Pełcznica"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 11912016-03-23
2 Zarządzenie Nr 12/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Pełcznica"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 106, poz. 20892009-08-11
3 Zarządzenie Nr 118/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 78, poz. 445

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody „Pełcznica”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • wejherowski
 • Wejherowo (wiejska), Szemud (wiejska)
 • Obszar jezior Pałsznik, Wygoda i Krypko oraz torfowiska i lasy otaczające jeziora.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów śródleśnych jezior lobeliowych, torfowiskowych i otaczających je acydofilnych lasów liściastych oraz populacji zagrożonych wyginięciem i chronionych gatunków roślin, w szczególności poryblina kolczastego Isoëtes echinospora.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Pełcznica” Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 33322016-10-10
2 Zarządzenie Nr 7/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Pełcznica" Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 97, poz. 18982010-07-23

Nie

 • 62,2100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku