Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Okólny Ług
 • 2001-10-23
 • 168,9400
 • torfowiskowy
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 258 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody pod nazwą "Okólny Ług"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 212, poz. 3674

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody pod nazwą "Okólny Ług"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 308, poz. 8112
2 Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie nr 258 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 41, poz. 938

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • zwoleński, radomski
 • Policzna (wiejska), Pionki (wiejska)

Położenie otuliny

 • 130,4825

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych siedlisk o charakterze torfowiska przejściowego z charakterystycznymi dla tego typu zbiorowisk roślinami i antropofobnymi gatunkami zwierząt.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 8 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Okólny ŁugBIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie2019-05-092024-05-09

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór