Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stary Zagaj
 • 2001-11-22
 • 130,5000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 273/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 80, poz. 15722001-11-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Stary Zagaj"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53762017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • lipnowski
 • Lipno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie lasów liściastych o cechach naturalnych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 11/2017 RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r. dot. 3-letnich zadań ochronnych.2017-04-262020-04-24
 • 128,6900
 • 1,8100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy