Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Helskie Wydmy
 • 2006-12-27
 • 108,4800
 • florystyczny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wydmowy
 • wydm nadmorskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 91/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz.Urz. z 2006 r. Nr 128, poz. 2665

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • pucki
 • Hel (miejska)
 • Od strony północno–zachodniej granica rezerwatu biegnie linią oddziałową 257/258 od linii torów kolejowych w kierunku północno–wschodnim i dalej, na odcinku o długości 50 m, przez wał wydmowy (teren pasa technicznego Urzędu Morskiego) do odmorskiego skraju wydmy przedniej, gdzie skręca w kierunku południowo–wschodnim i biegnie podnóżem wałów wydmy przedniej na odcinku o długości 2770 m. Na wysokości wschodniego krańca oddziału leśnego 252 skręca w kierunku lądu, przecina pas wałów wydmowych na odcinku o długości 50 m i dalej przebiega linią oddziałową 251/252, aż do torów kolejowych. W tym miejscu granica rezerwatu skręca w kierunku północno–zachodnim i biegnie granicą drzewostanów, wzdłuż linii kolejowej, południowo–zachodni ą granicą oddziałów 252, 253, 254, 255 oraz oddziela północno–wschodnie części oddziałów 256 i 257, aż do linii oddziałowej 257/258.

Położenie otuliny

 • 7,6200
 • Obszar plaży o powierzchni 7,62 ha, położony pomiędzy linią brzegową, a podnóżem wydm przednich wyznaczającym północno–wschodnią granicę rezerwatu, na odcinku pomiędzy 25.430 a 27.800 km PH.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i leśnych, w szczególności bardzo bogatych biot porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Helskie Wydmy” Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 20342016-06-02
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Helskie Wydmy"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 4582013-01-21

Nie

 • 108,4800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku