Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Helskie Wydmy
 • 2006-12-27
 • 108,4800
 • florystyczny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wydmowy
 • wydm nadmorskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 91/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz.Urz. z 2006 r. Nr 128, poz. 26652006-12-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • pucki
 • Hel (miejska)

Położenie otuliny

 • 7,6200

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i leśnych, w szczególności bardzo bogatych biot porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Helskie Wydmy"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 4582013-01-212032-02-03
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Helskie Wydmy” Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 20342016-06-022032-02-03

Nie

 • 108,4800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku