Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Leśna Woda
 • 1958-02-20
 • 15,7000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 11, poz. 751958-02-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 0151/P/7/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Leśna Woda" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 7272008-04-03
2 Rozporządzenie Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 4992001-07-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • brzeski
 • Lubsza (wiejska)
 • Rezerwat przyrody pod nazwą „Leśna Woda” obejmuje obszar lasu oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Dobrzyń jako działki: nr 27 i nr 59, położony w gminie Lubsza, w powiecie brzeskim w województwie opolskim.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego naturalnego pochodzenia.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Plan ochrony zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego dnia 25.10.2001 r. na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z późn. zm.) w zwiazku z art. 10 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 3 z 2001 r., poz. 21)2020-12-31

Nie

 • 0,0000
 • 15,7000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Opolu