Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Butorza
 • 1961-09-29
 • 30,0800
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1961 r. Nr 73, poz. 3111961-09-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Rozporządzenie Nr 2/04 Wojewody Śląskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniające Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania na rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 9, poz. 3412004-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • żywiecki
 • Rajcza (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Ujsoły według stanu na dzień 1 stycznia 2003 jako oddziały lasu obrębu Rycerka, leśnictwa Kiczora nr 61b, 62b, c, d. Granice rezerwatu określa załącznik do rozporządzenia z 2004 r.

Ochrona

 • Rezerwat przyrody tworzy w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych dolnoreglowego drzewostanu świerkowego w Beskidzie Żywieckim, tworzącego cenną dla nauki i gospodarki leśnej lokalną rasę.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Butorza"Nie podlega obowiązkowi publikacji.2019-03-30
 • 30,0800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach