Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Nad Tanwią
 • 1958-08-13
 • 41,3300
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • wodny
 • rzek i ich dolin, potoków i źródeł
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 62, poz. 355 1958-08-13

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 1022002-01-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie, lubelskie
 • lubaczowski, tomaszowski
 • Susiec (wiejska), Narol (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania w stanie naturalnym malowniczego i charakterystycznego krajobrazu dolin potoków Tanwi i Jelenia z licznymi wodospadami w skalistym korycie potoku oraz z lasem mieszanym z udziałem jodły na granicy jej naturalnego zasięgu.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery "Roztocze"2015

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór