Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stawska Góra
 • 1956-12-21
 • 4,0000
 • florystyczny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • łąk mezofilnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1956 r. Nr 103, poz. 1195

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • chełmski
 • Chełm (wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych naturalnego zbiorowiska roślinności stepowej z rzadkimi gatunkami roślin, między innymi dziewięćsiłem popłocholistnym (Carlina onopordifolia),
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 23/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Stawska GóraNie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór