Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ponikwa
 • 2001-02-07
 • 8,3200
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz.Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 2, poz. 23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ponikwa" Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2010 r. Nr 134, poz. 2062
2 Zarządzenie Nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Ponikwa" Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2011 r. Nr 38, poz. 472

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • legnicki
 • Kunice (wiejska)
 • Przebieg granicy określa mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Ponikwa"

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów grądowych, łęgowych i olsów z bogatą i unikalną florą.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu