Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jeziorko Daisy
 • 1998-12-29
 • 7,1100
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • stanowisk paleontologicznych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiDz. U. z 1998 r. Nr 161 poz. 10981998-12-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 31042001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziorko Daisy”Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 18612015-04-21

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • świdnicki
 • Świdnica (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Jeziorko Daisy", oraz tabela zawierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kopalnej fauny górnego dewonu odsłoniętej w nieczynnym kamieniołomie wapienia.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU NR 2 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody „Błyszcz”, „Brzeźnik”, „Buczyna Piotrowicka”, „Cisy”, „Cisowa Góra”, „Jeziorko Daisy”, „Jodłowice”, „Krokusy w Górzyńcu”, „Skałki Stoleckie”, „Wąwóz Myśliborski” i „Wąwóz Siedmicki”Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 166, poz. 30392009-10-02
2 Zarządzenie Nr 23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2014 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jeziorko Daisy"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska2014-08-142019-08-13
3 Zarządzenie Nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 września 2019 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jeziorko Daisy"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2019-09-102024-09-10
 • 7,1100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu