Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czartowe Pole
 • 1958-08-20
 • 63,7100
 • krajobrazowy
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1958 r. Nr 63, poz. 363

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1964 r. Nr 65, poz. 306
2 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • biłgorajski, tomaszowski
 • Susiec (wiejska), Józefów (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania w stanie naturalnym cech krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny potoku Sopot porosłej lasem mieszanym z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt oraz z licznymi wodospadami.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery "Roztocze"2015

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 39/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 9 sierpnia 2017 r. r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Czartowe PoleNie podlega publikacjiNie podlega publikacji
2 Zarządzenie Nr 43/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia ustanawiającego zadania ochronne dla rezerwatu przyrody "Czartowe Pole"Nie podlega publikacjiNie podlega publikacji
3 Zarządzenie Nr 47/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Czartowe PoleNie podlega publikacjiNie podlega publikacji

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór