Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Krokusy w Górzyńcu
 • 1962-08-02
 • 3,9000
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • różnych ekosystemów
 • lasów i łąk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1962 r. Nr 60, poz. 286

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Krokusy w Górzyńcu" Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 87

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • jeleniogórski
 • Stara Kamienica (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Krokusy w Górzyńcu" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska szafrana (Crocus L.) występującego w rejonie Karkonoszy.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 31.2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Krokusy w Górzyńcu"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2016-09-302021-09-29
 • 3,9000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu