Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Brzeziczno
 • 1959-12-01
 • 87,4600
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 97, poz. 527

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dzienni Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubel. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • łęczyński
 • Ludwin (wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania mało zniszczonych gospodarką człowieka zbiorowisk roślinności wodnej i torfowiskowej.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie"2002

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór