Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dalkowskie Jary
 • 1972-08-25
 • 36,1200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1972 r. Nr 36, poz. 202

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie powiększenia rezerwatu przyrody "Dalkowskie Jary" uznanego zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 173, poz. 2494
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dalkowskie Jary"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 3247

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • polkowicki
 • Gaworzyce (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Dalkowskie Jary", oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu