Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Głazy Krasnoludków
 • 1970-09-09
 • 9,0400
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • borów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1970 r. Nr 25, poz. 210

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Głazy Krasnoludków"Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 88

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • kamiennogórski
 • Kamienna Góra (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Głazy Krasnoludków" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych cennych i interesujących form wietrzenia piaskowca ciosowego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 2.2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2018 r.BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2018-01-172023-01-16
2 Zarządzenie Nr 31 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Głazy Krasnoludków"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2014-11-252017-11-24
 • 9,0400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu