Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lubiaszów
 • 1958-12-12
 • 202,4900
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 95, poz. 520

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1984 r. Nr 15, poz. 107
2 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
3 Rozporządzenie Nr 27/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lubiaszów"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 183, poz. 17312007-06-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • piotrkowski
 • Sulejów (miejsko-wiejska), Wolbórz (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych zbiorowisk leśnych Wysoczyźnie dużym udziałem jodły występującej na północnej granicy jej zasięgu oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin chronionych, jak też licznych pomnikowych dębów.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 22/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Lubiaszów"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 102, poz. 8632011-04-14

Nie

 • 202,4900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi