Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jata
 • 1952-08-21
 • 1116,9400
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 4 sierpnia 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1952 r. Nr A-69, poz. 1049

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1984 r. Nr 15, poz. 107
2 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • łukowski
 • Łuków (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z dużym udziałem jodły występującej tutaj na północno-wschodniej granicy swego zasięgu.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 marca 2017 r. r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody JataNie podlega publikacjiNie podlega publikacji
2 Zarządzenie Nr 67/15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 14 grudnia 2015 r.Nie podlega publikacjiNie podlega publikacji

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór