Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gorbacz
 • 1967-02-27
 • 222,7207
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1967 r. Nr 5, poz. 27
2 Rozporządzenie Nr 15/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gorbacz" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 76, poz. 15102003-07-23
3 Zarządzenie Nr 13/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Gorbacz"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 21452013-05-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 czerwca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1968 r. Nr 27, poz. 180
2 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • białostocki
 • Michałowo (miejsko-wiejska)
 • Dane dotyczące działek ewidencyjnych wchodzących w skład rezerwatu przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2013

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych torfowisk wysokich, przejściowych i niskich wraz z humotroficznym jeziorem w końcowej fazie lądowienia i reliktami flory postglacjalnej oraz ostoi cietrzewia.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 15/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gorbacz"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 76, poz. 15102003-07-232022-12-31

Nie

 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku