Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Łuknajno
 • 1947-05-14
 • 1189,1100
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • wodny
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego z dnia 14 maja 1947 r. o ogłoszeniu jez. Łukniany i uroczyska "Czapliniec" w gm. Mikołajki, pow. Mrągowo za teren ochronnyOlsztyński Dziennik UrzędowyDz. Urz. z 1947 r. Nr 10(24), poz. 81

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 września 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Jezioro Łuknajno". Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2004 r. Nr 122, poz. 15652004-09-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • mrągowski
 • Mikołajki (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest: 1) zachowanie ekosystemu Jeziora Łuknajno; 2) zachowanie ekosystemu "Czarnego Bagna"; 3) zachowanie ekosystemów lądowych znajdujących się w granicach rezerwatu.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Obszar wodno-błotny wyznaczony na mocy Konwencji Ramsarskiej
2 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie - Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór