Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko Kunickie
 • 1996-12-24
 • 11,8300
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk niskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1966 r. Nr 75, poz. 691

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2013 r. sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko Kunickie"Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 89

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • legnicki
 • Kunice (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko Kunickie" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fitocenoz bagiennych oraz złóż torfu.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 30.2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Kunickie"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2016-09-222021-09-21
 • 11,8300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu