Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Winna Góra
 • 1954-12-22
 • 0,1080
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • zarośli kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1954 r. Nr 119, poz. 1684

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDziennik UrzędowyDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62
2 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 110, poz. 1679

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • Przemyśl
 • Przemyśl (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych naturalnego stanowiska wisienki karłowatej (Prunus fruticosa), krzewu rzadko u nas występującego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody