Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łysa Góra
 • 2003-09-04
 • 160,7400
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2003 r. Nr 90, poz. 1540

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • jasielski
 • Nowy Żmigród (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemów leśnych porastających fragment pasma Łysej Góry w Beskidzie Niskim, stanowiących siedliska przyrodnicze dla licznych chronionych roślin.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla