Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Starzawa
 • 2003-08-21
 • 196,5600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2003 r. Nr 83, poz. 1463

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • przemyski
 • Stubno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasów łęgowych, a w szczególności rzadkiego na terenie Pradoliny Podkarpackiej, dobrze wykształconego zespołu łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum ze stanowiskiem szachownicy kostkowej Fritillaria meleagris w runie i okazałymi egzemplarzami wiązów.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Radymno