Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kołacznia
 • 1957-03-16
 • 0,1000
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • zarośli kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1957 r. Nr 18, poz. 142

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leżajski
 • Nowa Sarzyna (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych jedynego w Polsce naturalnego stanowiska różanecznika żółtego (Rhododendron flavum)
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór