Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kołacznia
 • 1957-03-16
 • 0,1000
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • zarośli kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1957 r. Nr 18, poz. 142

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kołacznia"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 36962017-11-10
3 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kołacznia"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 172, poz. 23312003-12-10

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leżajski
 • Nowa Sarzyna (miejsko-wiejska)
 • Położony w miejscowości Wola Zarczycka, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych jedynego w Polsce naturalnego stanowiska różanecznika żółtego Rhododendron flavum.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie