Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grąd w Średniej Wsi
 • 2003-08-21
 • 58,1900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 83, poz. 1464

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leski
 • Lesko (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentów subkontynentalnego grądu Tilio-Carpinetum o wysokim stopniu naturalności, występującego w piętrze pogórza.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko