Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Machnowska Góra
 • 2004-01-15
 • 25,3000
 • stepowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • pastwisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 81 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 213, poz. 4044

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • tomaszowski
 • Lubycza Królewska (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk kserotermicznych z licznymi chronionymi gatunkami flory i fauny.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery "Roztocze"2015

Nie


Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów