Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wąwóz Lipa
 • 1996-12-24
 • 101,0000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 75, poz. 694

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDz.Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie powiększenia rezerwatu przyrody "Wąwóz Lipa", uznanego zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 75, poz. 694)Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 24, poz. 573
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wąwóz Lipa"Dz. urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 2025

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • jaworski
 • Paszowice (wiejska), Bolków (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Wąwóz Lipa", oraz tabela zawierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic rezerwatu według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych lasów oraz zbiorowisk roślin naskalnych wraz z różnymi typami pomnikowych głazów narzutowych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu