Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Koskowickie
 • 2004-05-14
 • 63,7900
 • wodny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Jezioro Koskowickie"Dz.Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 77, poz. 15172004-04-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Koskowickie"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 27832015-06-30
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Koskowickie"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 39942015-10-01

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • legnicki
 • Legnickie Pole (wiejska), Kunice (wiejska)
 • Numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład rezerwatu i jego otuliny określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Koskowickie". Przebieg granicy rezerwatu i jego otuliny określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 2 do w/w zarządzenia oraz tabela zawierająca przebieg granicy rezerwatu oraz granicy jego otuliny w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Położenie otuliny

 • 22,2700
 • Numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład otuliny rezerwatu określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Koskowickie". Przebieg granicy otuliny rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 2 do w/w zarządzenia oraz tabela zawierająca przebieg granicy granicy jego otuliny rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych naturalnego zbiornika wodnego z bogatą, lęgową populacją ptaków wodno-błotnych, chronionymi gatunkami ryb, dużym zbiorowiskiem szuwarowym i dobrze wykształconym zespołem narecznicy błotnej i oczeretu jeziornego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 34.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jezioro Koskowickie"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2017-07-242022-07-24

Nie

 • 63,7900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu