Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góra Zamkowa
 • 1994-10-07
 • 21,0000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środiwska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1994 Nr 51, poz. 434

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarzadzenie nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Zamkowa"dz. Urz. Woj. DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. Poz. 4101

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • lwówecki
 • Wleń (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Zamkowa" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, kulturowych i dydaktycznych wartości przyrodniczych zespołu grądów, szeregu cennych gatunków roślin chronionych oraz cennych zabytków kultury materialnej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 10.2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Góra Zamkowa"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2016-05-122021-05-12
 • 21,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu