Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Szachownica Kostkowata w Stubnie
 • 2001-06-15
 • 13,6300
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • łąk hydrofilnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 38, poz. 642

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • przemyski
 • Stubno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska szachownicy kostkowatej Fritillaria meleagris.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie