Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kwidzyńskie Ostnice
 • 1967-03-08
 • 2,5600
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1967 r. Nr 8, poz. 44
2 Rozporządzenie Nr 1/2005 r. Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kwidzyńskie Ostnice" Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 5, poz. 1012005-01-17

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 9762001-10-11
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • kwidzyński
 • Kwidzyn (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska ostnicy Jana (Stipa joannis) na północnej granicy zasięgu oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i zbiorowisk murawowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 5/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 47, poz. 6962007-02-22
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 25532016-07-18

Nie

 • 0,0000
 • 2,5600
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku