Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Segiet
 • 1953-05-12
 • 24,5400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A-41, poz. 5111953-05-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 39/07 Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Segiet"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 130, poz. 25742007-08-08
2 Rozporządzenie Nr 31/06 Wojewody Śląskiego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Segiet" Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2006 r. Nr 72, poz. 20272006-06-19
3 Rozporządzenie Nr 48/2002 Wojewody Śląskiego w sprawie poddania pod ochronę prawną w drodze uznania za rezerwat przyrody obszaru lasu na pograniczu gmin Bytom i Tarnowskie GóryDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. 2002 r. Nr 79, poz. 28122002-11-25
4 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Bytom, tarnogórski
 • Bytom (miejska), Tarnowskie Góry (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Brynek na dzień 31 grudnia 2001 r. - jako oddziały leśne obrębu Wieszowa: 1k, l, 2i, 8b, d, 9a.

Położenie otuliny

 • 81,3100
 • W skład otuliny rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Brynek według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r. - jako oddziały lasu obrębu Wieszowa: 1a, b, c, d, f, g, h, i, j, 2c, d, f, g, h, j, k, 8a, c, f, 9b, c, d, f, 18a, b, c, 19a.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu naturalnego lasu bukowego wraz z całym bogactwem gatunkowych fauny i flory.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 63/06 Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Segiet"Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2006 r. Nr 142, poz. 39812006-12-052026-12-18

Nie

 • 24,5400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach