Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jamy
 • 1968-01-13
 • 106,4800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa I Przemysłu Drzewnegoz dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1967 r. Nr 67, poz. 328

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 czerwca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1985 r. Nr 17, poz.135
2 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. .z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
3 Rozporządzenie Nr 23/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jamy" Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2006 r. Nr 34, poz. 5402006-03-14
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Jamy"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53662017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • grudziądzki
 • Rogóźno (wiejska)

Położenie otuliny

 • 10,3700

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentów buczyny pomorskiej oraz zbiorowisk grądowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 4/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jamy"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 312, poz. 33982011-12-302032-01-14

Nie

 • 106,4800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy