Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jazy
 • 1963-07-05
 • 2,6200
 • leśny
 • nasadzeń i upraw
 • starych drzew
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa I Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1963 r. Nr 54, poz. 272

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 rDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Rozporządzenie Nr 87/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jazy". Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 97, poz.14992006-07-24
3 Rozporządzenie Nr 22/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jazy". Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - PomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 2, poz. 42008-01-09
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jazy"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 36092015-11-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • włocławski
 • Włocławek (wiejska)
 • brak opisu tekstowego

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zabezpieczenie i zachowanie najstarszego na Kujawach drzewostanu sosnowego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jazy” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3768)Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 37682015-11-302035-12-15

Nie

 • 2,6200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy